Personalgruppen

Slettebakken Eldresenter har 110 ansatte fordelt på 62 stillinghjemler

Personalgruppen er satt sammen av:

  • På sykehjemsavdelingene: Geriatrisk sykepleier, 3 ambulerende sykepleiere, sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeider, pleieassistenter.
  • Nattpersonalet: Ambulerend sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
  • Renholdsavdelingen: Ledende renholder og renholdsarbeidere
  • Kjøkkenet: Kjøkkensjef og to fagutdannede kokker
  • Administrasjon: Personal og økonomikonsulent, datasekretær og daglig leder
  • Legetjeneste: Tilsynslege i 60% stilling
  • I tillegg: Driftsleder, frisør, fotterapeut, frivillighetskoordinator/ aktivitetsleder.