Pårørende er viktige medspillere

Selv om vi overtar den daglige omsorgen for beboerne er kontakten med de pårørende av stor betydning for opplevelse av livskvalitet. Pårørende er ofte en ressurs både for den enkelte, og for avdelingen. Noen bidrar med musikk og sang på pårørende fester. Andre med smil og vennlighet ovenfor alle beboerne og personalet. Vi opplever ofte å få god kontakt med beboernes pårørende, og det er svært positivt både for pårørende og personalet.

Som pårørende er du gjest i din beboers hjem, og på personalets arbeidsplass.