Viktig med god informasjon fra pårørende

Når en beboer flytter inn hos oss ber vi om å få navn på nærmeste pårørende. Det er fordi vi ønsker å vite hvem som skal ha informasjon av oss. Det er den nærmese pårørende vi forholder oss til i etterkant, og denne må sørge for å informere eventuelle andre pårørende videre. Pårørende har krav på informasjon om vesentlig endring i helsetilstand hos sin beboer. I tillegg har pårøende til beboere som er demente krav på å bli rådført i ulike sammenhenger (jmf  f.eks.pasientrettighetsloven kap.4A)

Det er viktig for oss å få god informasjon fra pårørende om beboer som flytter inn hos oss, og som vi skal overta omsorgen for. Vi inhenter derfor informasjon ved innflytting, og ber gjerne om hjelp til å fylle ut et bakgrunnsopplysningsskjema. Det er verdifullt for oss å få vite litt om beboers bakgrunn slik at vi lettere kan føre en samtale også om det som har vært.