Ledige stillinger

Ledige  stillinger

Sykepleier

Vi har  ledig en 80 % stilling fast som sykepleier i somatisk avdeling Tveitelunden
For informasjon; kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51 eller leder for avdeling Stine Gjerde 55 36 14 55

Vi har også ledig 80 % sykepleier i skjermet enhet for personer med demens Tveitehagen
For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51 eller leder for avdelingen Evy Seim  55 36 14 79

Helsefagarbeider

Vi får ledig 80 % stilling fast for helsefagarbeider i somatisk avdeling

Vi har også ledig 60 % stilling fast i skjermet enhet for personer med demens

Send søknad til;
postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen