Ledige stillinger

Ledige  stillinger

Sykepleier og helsefagarbeider på natt
Vi har ledig fast stilling som sykepleier på natt 50 % , og for helsefagarbeider 75 % stilling fast
For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51/ leder for nattevaktene Stine Gjerde: 55 36 14 55

Sykepleier
Vi har  ledig en 100 % stilling fast som sykepleier i somatisk avdeling Tveiteåsen
For informasjon; kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51/ leder for avdeling Stine Gjerde: 55 36 14 55

 Vi har også et ledig vikariat på skjermet enhet Tveitehagen 80 %
For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51

Send søknad til;
postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen