Ledige stillinger

Ledige  stillinger

Vi har ledig fast stilling som sykepleier på natt, mellom 50 og 70 % stilling

For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51/ leder for nattevaktene Stine Gjerde: 55 36 14 55

 

postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen