Ledige stillinger

Ledige  stillinger

Sykepleier natt
Vi har ledig fast stilling som sykepleier på natt, mellom 50 og 70 % stilling
For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51/ leder for nattevaktene Stine Gjerde: 55 36 14 55

Sykepleier
Vi får ledig en 100 % stilling fast som sykepleier fra juni 2020. Denne er på skjermet enhet for demente, avdeling Tveitestranden
 For informasjon; kontakt avdelingsleder Editn Antun 55 36 14 81

Vi får også ledig en 85% stilling fast på somatisk avdeling Tveitelien.
 For informasjon kontakt avdelingsleder Laila Gaarder 55 36 14 80

Send søknad til;
postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen