Ledige stillinger

Ledige  stillinger:

Ledig sykepleierstilling 60 % fra 01.09.19

Ledig helsefagarbeider 80 % fast fra 01.09.19

For informasjon, kontakt:
Daglig leder Janneke Eide: 55 36 14 51/ Seksjonsleder  Stine Gjerde: 55 36 14 55

 

postmaster@slettebakken.no
Slettebakken meighets eldresenter, Vilh. Bjerknesv. 19, 5081 Bergen