søndag 10. januar 2021

Vi har dessverre fått et smitteutbrudd på vårt sykehjem 08.01.21

Bare en uke før første vaksine fant viruset veien inn hos oss. Vi har gjort alt for å beskytte våre beboere mot denne usynlig fienden. To beboere og tre ansatte er smittet. Alle er i samme avdeling, og de er i god form så langt. Vi håper utbruddet vil begrense seg til denne avdelingen, og at ikke flere beboere viser seg å være smittet. 10 beboere og 12 ansatt er i karantene. Vi jobber med å få på plass gode ansatte til å erstatte de som nå er hjemme. Alle stiller opp, og vi opplever at vi har situasjonen under kontroll akkurat nå. Alle pårørende er informert. Vi samarbeider tett med Bergen kommune, og får god hjelp derfra.