tirsdag 26. januar 2021

Tusen takk til alle ansatte som har stått på for å håndtere dette smitteutbruddet

Takk også til Bergen kommune ved etat for sykehjem som har fulgt oss opp med utbruddsmøter der vi har fått gode råd og støtte i en utfordrende situasjon. Kommuneoverlegen, smittevernkontoret og etat for sykehjem bidrar til en tverrfaglig samarbeid rundt smitteutbruddene i sykehjem. Dette er verdifullt for å sikre gode avgjørelser i uoversiktlige situasjoner. Erfaring blir oppsummert og kan videreføres ved behov.