Om Slettebakken Menighets Eldresenter

Slettebakken Menighets Eldresenter ligger ved Tveitevannet på Landås, like ved Bergen Sentrum. Slettebakken skole er nærmeste nabo mot nord, og Slettebakken kirke i sør. Sletten senter kan lett nåes både til fots, og i rullestol. Rundt Tveitevannet er det fine grøntområder som egner seg for avslapning og tur.

I løpet av 2018 skal Eldresenteret endres fra å være et kombinert alders- og sykehjem til å bli et nyoppusset sykehjem med 4 avdelinger for somatisk syke beboere, og 3 avdelinger for personer med demens. Planlagt innflytting er oktober 2018. Totalt blir det 72 beboerer fordelt på 7 avdelinger. I tillegg skal vi yte hjemmetjenester og hjemmesykepleie til våre 19 boliger som ligger på samme adresse. Alle våre beboere har enerom med fin utsikt over Tveitevannet. Mulighetene for å komme seg ut også med rullestol er gode. De tre skjermede enhetene for aktive personer med demens har sansehager som er flittig benyttet sommerhalvåret.

Eldresenteret er en ideel stiftelse som har driftsavtale med Bergen kommune. Bergen kommune disponerer våre plasser gjennom forvaltningsenheten i Årstad bydel. Søknad om plass må gå til forvaltningsenheten, og behandles der. Vårt formål er å gi eldre i Bergen et godt sted å være. Gjennom våre satsingsområder og vår visjon etterstreber vi å gi et best mulig tilbud til våre beboere innenfor den økonomiske rammen Bergen kommune gir oss.

På disse nettsidene kan du finne mer om vår historie, våre avdelinger og de ulike aktivitetene vi kan tilby hos oss.