Våre tre flaggskip

Miljøarbeid
Den gode samtale
Eget produksjonskjøkken


Vi har tre områder som vi satser på å utvikle spesielt hos oss. Det er å lage mat på eget kjøkken, miljøarbeid og den gode samtale. Vi jobber systematisk med å bli bedre på disse feltene. Målet er at beboerne våre skal få et best mulig tilbud innenfor den økonomiske rammen vi har. Vi tenker at de som har fått plass hos oss bor her, og har dette som sitt hjem i en fase av livet sitt. For noen er det en kort periode, for andre er det mange år. Vår oppgave er å gi så mye mening til livet som vi kan. Da må vi ta vare på hele mennesket, og også se de sosiale, psykiske og åndelige behovene.