Miljøarbeid

Måltid
Miljøarbeid er så mye. God stemning rundt måltidene er kanskje det aller viktigste.  Hos oss er personalet til stede i måltidene, og vår oppgave er ikke bare å sørge for at de spiser nok, men også at det skapes en god dialog rundt bordet.

Skape noe sammen…
To timer på formiddagen er satt av til miljøarbeid. Da skal det være stuevakt på alle sykehjemsavdelingene. Tilbudet vi gir må variere i forhold til beboernes behov. Det viktige er å skape noe sammen med beboerne. Være til stede. Om det er avisen, musikk, håndarbeid, oppvask eller bare samtalen som er utgangspunktet spiller  ingen rolle. Det handler om å gi de som er tilstede følelsen av å være en del av et fellesskap.

Aktivitetsleder
Stiftelsen vår lønner en egne aktivitetsleder i full stilling. Hun er en miljøskaper på mange vis. Vår aktivitetsleder har ansvar for å styre fellestilbudet til alle på huset. Hver fredag samles vi til dans, allsang, underholdning utenfra eller ”quiz”. I fjor hadde vi 92 arrangement utenom de vanlige! Vi har trim  og bingo for dem som ønsker det hver uke. Målet er å tilby noe for en hver smak.
Blant arrangementene er: Fra "dansefeber" til gamlehjemmet og høstfest med internasjonal vri. Vi prøver å markere små og store hendelser som blir markert elles i samfunnet: friluftlivets uke, kongejubileum, festspill og sykkel - VM. Det er ikke like lett for alle å delta i det store fellesskapet, da henter vi aktivitetene inn til oss.
Jevnlig blir det også arrangert dans på fredagene.

Kompetanse på miljøarbeid
Å satse på miljøarbeid betyr at personalet må få utvikle seg, og bli trygge på å kunne lede allsang, lese en god historie, arrangere ting på en hensiktsmessig måte, dra beboerne med i en samtale om sine livserfaringer. Vi følger opp med kurs og veiledning. Litt etter litt vil vi bli bedre, og finne nye måter å løse disse oppgavene på.